نمایشگاه قیر و آسفالت 1402 تهران چهاردهمین دوره

چهاردهمین نمایشگاه قیر و آسفالت

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها، بتن، سیمان و ماشین آلات وابسته از چهارشنبه با حضور حیدری معاون وزیر راه و شهرسازی و سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و معادن، علائی طباطبائی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران و سایر مسئولین و مقامات در محل دائمی نمایشگاههای بین […]